Julie

Profiel
Julie volgt de postacademische ambtsopleiding tot boeddhistisch geestelijk verzorger aan de VU en loopt in het voorjaar van 2022 stage bij NEWConnective.

Wat is je levensfilosofie?
"Ik beoefen Zen boeddhisme, maar dat is vrij nadrukkelijk geen filosofie;
misschien meer een levensweg. Iets wat, denk ik, kenmerkend is aan Zen is
dat het echt iets is wat samen gedaan wordt. Ik heb me steeds te verhouden tot een leraar, tot medestudenten en tot een traditie. Dat
gemeenschappelijke aspect voelt echt als een belangrijk onderdeel van mijn leven; ook een vervulling van wat ik vroeger gemist heb in een
individualistische, seculiere maatschappij."

Wat is het wijste wat je hebt geleerd?
"Misschien dus wel dat wijsheid niet zozeer iets is wat we kunnen vangen in woorden, maar wat tot uitdrukking moet komen in levende situaties."