Marleen

Profiel
Marleen is studentenpastor namens de Protestantse Kerk van Amsterdam en werkt bij NEWConnective als programmamaker. Ze studeerde theologie aan de VU en is opgeleid als predikant aan de PTHU. Ze werkte eerder als dominee in een kerk in de Indische Buurt in Amsterdam, en de laatste jaren in Rotterdam. Daarvoor heeft ze lesgegeven op een middelbare school en gaf ze godsdienst/levensbeschouwing.

Wat is je levensbeschouwing?
"Ik ben christen. Dus ja, ik ben gelovig. Meestal. En soms helemaal niet. Dan aarzel ik maar wat over God en mompel een half gebed. Maar dat ik me soms helemaal niet zo gelovig voel doet niets af aan het feit dat ik mezelf christen noem.
Ik hou van het christelijke perspectief op de werkelijkheid. De droom dat er een andere wereld mogelijk is. De mogelijkheden om die betere wereld zelf te creëeren. Het Koninkrijk van God, dat visioen inspireert me. Het geloof dat er altijd nieuwe mogelijkheden in de toekomst liggen. Voor een betere wereld, maar ook voor een frisse versie van jezelf.

"Het leven zie ik als een grote uitnodiging, om te ontdekken, te beproeven, te onderzoeken. Een cadeau van God om langzaam uit pakken. Ook met de scherpe randjes en de losse eindjes waar het christelijk geloof niet een simpele oplossing voor biedt. Maar het is wel de traditie waarin ik taal en ruimte vind.
Taal die eerlijk is hoe het leven is, bijvoorbeeld in bijbelverhalen die zelden succesverhalen zijn. En ruimte om mens te worden, met vallen en opstaan. Elke keer als het mij lukt om op te staan uit wat lastig is en wat mij vasthoudt, elke keer dat de hoop in mij opvlamt, wordt mijn hoop op God opnieuw gewekt."

Wat is het wijste dat je tot nu toe hebt geleerd?
"Ik heb geleerd om niet langs de lijnen van wel of niet gelovig te denken. Als mensen delen we in ons geluk, in onze vragen, ons lot, onze hoop en soms ook de wanhoop. De verbinding tussen ons gaat vaak niet over de lijn van geloof, maar wel langs de lijnen van een kwetsbaar en openhartig contact over hoe het écht is."