Riekje

Profiel
Riekje van Osnabrugge werkte sinds de oprichting in 2014 bij NEWConnective als studentenpastor en programmamaker. In december 2021 is ze met pensioen gegaan. Zoek je contact met haar? Mail ons dan: info@newconnective.nl.

Riekje studeerde Theologie aan de VU, was eerder docent levensbeschouwing op de middelbare school voor vmbo tot vwo. Sinds 1993 is ze studentenpastor vanuit de Protestantse Kerk Amsterdam en ze is geestelijk verzorger geweest in een algemeen ziekenhuis.

Wat is jouw levensfilosofie?
"Ik ben protestants-christelijk. Ik probeer te leven vanuit het geloof in het komende Koninkrijk van God op aarde. In dat Rijk is ruimte voor elk mens, wordt ieder mens gezien en erkend. Er zijn geen goden die mensen klein en onmondig houden. Liefde, vergeving, genade en trouw zijn er de kernwaarden. Dat geloof geeft richting in mijn leven: als ik hoop op zo’n rijk, moet ik er zelf alvast naar leven. In de Bijbel lees ik in de verschillende boeken en boekjes, o.a. over menselijke ervaringen, zoektochten naar antwoorden op levensvragen, verhalen van wanhoop en hoop, haat en liefde en aanwijzingen voor het goede leven volgens Gods leefregels. Een grote inspirator daarin is Jezus, die onmacht aan de kaak stelde en liefde predikte. Ik vind het van essentieel belang verbindingen te zoeken met alle mensen die een vergelijkbare wereld nastreven, of ze nou christen zijn of niet."

Wat is het wijste dat je tot nu toe hebt geleerd?
"Als je je openstelt voor een ander, ontstaat er ruimte voor verbinding. En die verbinding zorgt voor moed en vrolijkheid. Of (van mijn moeder): ‘in hun hempie zijn alle mensen gelijk'."

Posts by Riekje:

A goodbye letter from Riekje

Dear student, Maybe you’ve already heard: as of January 1st, I voluntarily but cheerfully took early retirement. As of the Lees meer

Afscheidsbrief van Riekje

Beste student, Misschien hoorde je het al: per 1 januari ben ik vrijwillig maar vrolijk met vervroegd pensioen gegaan. Vanaf Lees meer

Mannetjes en vrouwtjes: wat een onzinnig onderscheid!

Onlangs viel mijn oog op een krantenartikeltje over kolibrie-vrouwtjes. Behalve dat ik vaak een paarse blouse draag waarop deze vogeltjes Lees meer

Podcast over Rouw: Luna & Riekje

Luna Stibbe verloor als 21-jarige student onverwacht haar vader. Riekje van Osnabrugge gaat in deze tweede podcast over rouw in gesprek met Luna over de impact van het verlies. Lees meer

Light in Dark Times – Column Riekje van Osnabrugge

The poet Huub Oosterhuis wrote a poem that asked to wake my tenderness, to give me back the eyes of Lees meer

Podcast over Rouw: Emma & Riekje

Emma Kemp verloor in haar studententijd zowel haar moeder als haar vader. In deze podcast over rouw gaat Riekje van Osnabrugge in gesprek met Emma over het verlies. Lees meer