Een lege plek – Rouwgroep voor studenten

donderdag 10 maart om 15:30 TBA
Gratis

EN/NL spoken

In maart starten we een nieuwe rouwgroep voor studenten om met elkaar over het verlies van een dierbare te praten.

In March you can join a new mourning group for students to talk about loss. For EN see below

Voor rouwen bestaat geen handleiding

De dood hoort bij het leven, zeggen ze. Maar áls het deel uitmaakt van je leven, kan het een enorme impact hebben. Verdriet kan zo overweldigend zijn dat het lijkt alsof je hele wereld is ingestort en het leven alle glans heeft verloren. Je concentratie kan wegvallen, wat invloed heeft op je studieresultaten. Je kunt je leeg en doelloos voelen, kwaad of teruggetrokken.

In het begin zijn mensen zorgzaam en betrokken, maar na een tijdje kan het lijken alsof niemand meer ruimte heeft voor je verdriet. Toch is verdriet iets dat je je hele leven bijblijft, en dat is heel normaal. Voor rouwen bestaat geen handleiding. Al rouwt ieder op hun eigen, unieke wijze, een rouwgroep van studenten die iets soortgelijks hebben meegemaakt, kan je steun bieden. Lees hier een impressie van een rouwcafé van een eerdere deelnemer.

De rouwgroep

Deze besloten groep bestaat uit 7-8 sessies. Elke week ontmoet je dezelfde groep studenten die ook een verlies hebben meegemaakt. Door elkaars verhalen te horen, herken je misschien de pijn, het peilloze verdriet, de woede, verwarring of angst. We wisselen ervaringen uit,  steunen elkaar en hebben plezier (ook dat!). Geen gedachte of vraag is raar, in de veiligheid van de groep kun je alles bespreken. Marleen en Niki begeleiden de groep en geeft soms achtergrondinformatie over aspecten van rouw.

Is dit de plek voor mij?

De groep staat ​​open voor elke student, ongeacht achtergrond of overtuiging. Voorafgaand aan de start doen we een kort voorgesprek om te kijken of de groep iets voor je is. De voertaal is Nederlands.

In onderstaand filmpje vertelt oud-deelneemster Iris hoe het is om aan een rouwgroep mee te doen:

Data: 10, 17, 24 maart+ 7, 14, 21 april
Duur: 7 weken
Tijd: 15.30h
Locatie: Amsterdam

Begeleiding: Marleen Blootens en Niki van Houten (studentenpastor en programmamaker)

Voor informatie en het plannen van een voorgesprek kun je mailen naar marleen@newconnective.nl. Of vul het onderstaande formulier in, dan nemen we contact met je op. Ook als je nog niet zeker weet of je mee wil doen, mag je contact zoeken, dan kunnen we samen kijken of de groep iets voor je is.

 

An empty place: mourning group for students

In March you can join a new mourning group for students to talk about loss.

Death is a part of life, they say. But when it is part of your life, it can have a massive impact. Grief can be so overwhelming that it may seem like your entire world has collapsed and life is stripped of all shine. Your concentration can disappear, which influences your study results, the conversations you have, and relationships in general. At first, people are caring and involved, but after a while, it may seem as if no one holds space for your grief any longer. As if it were time to move on. Yet, grief is something that stays with you for all of your life, and that’s very normal.

About the group

This private group consists of 7-8 sessions. Every week, you will meet with the same group of students who have experienced a loss as well. By listening to each other’s stories you just might recognize the pain, the fathomless sadness, the anger, or fear. We hang out (online) together for a while, sharing ups & downs, supporting each other, and having fun (that too!). 

Is this the place for me?

Grieving isn’t something you have to do on your own. Neither are you alone in it (although it might feel that way). The group is open to any student, regardless of background or belief. Prior to the start, we hold a short pre-interview with each one of you to get to know you better. If it feels like a big step, previous groups have taught us that it brings students a lot of support. It’s the people who have been through the same that often give you the biggest sense of comfort.

Dates: 10, 17, 24 March + 7, 14, 21 April
Duration: 7 weeks
Time: 3.30 pm
Location: Amsterdam

Dutch or English is spoken (depending on the participants)

Counseling: Marleen Blootens & Niki van Houten (student pastor & program maker)

For more information and planning a pre-interview you can get in touch with marleen@newconnective.nl, or fill in the form below, we will contact you!

Even if you’re not sure whether you want to join, you can get in touch with us so we can check together if the group is the right place for you now.

 

Aankomende evenementen