Read, Reflect, Repeat: over narcisme

donderdag 27 januari om 16:00 3D@VU
Free

NEWConnective’s leesclub – 27 januari 2022, 16.00-17.30u @ 3D

[This book club is in Dutch, but no worries, the next one will be in English again!]

De impact van een narcist

Voor de derde leesclub lezen we een Nederlandstalig boek over narcisme. De term narcisme kent bijna iedereen tegenwoordig wel, het wordt te pas en onpas gebruikt om iemands vaak niet zo aangename karakter mee aan te duiden. Maar wat is narcisme eigenlijk echt, en wat betekent het om als student bewust te zijn van de impact die bijvoorbeeld een narcistische opvoeder op je heeft gehad? Je studententijd is voor de meesten een tijd om je los te maken van je ouderlijke omgeving en na te gaan wie je bent en wat je belangrijk vindt. Wat als je zelfbeeld flink is beschadigd door het opgroeien met een narcistische ouder of door een relatie met een narcist, en je (mede) daardoor problemen ondervindt tijdens het studeren? Welke spiegels houdt het narcisme ons voor? Wat kunnen we onder de noemer narcisme scharen en wat niet? 

We lezen fragmenten uit Narcisme te lijf. Onbalans tussen denken en voelen bij het pathologisch narcisme. van psycholoog Piet van der Ploeg. Dit boek omvat een neuropsychologische benadering van het fenomeen narcisme.  

Over Narcisme te lijf:

“De ervaringen van partners, familie en kinderen in intieme relaties met personen met narcisme zijn vaak traumatisch te noemen. Dit boek poogt een bijdrage te leve­ren om het begrip narcisme theoretisch en praktisch duidelijk te maken, van belang voor de vele slachtoffers als partners en kinderen van personen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Er wordt uitgebreid ingegaan op het actueel weten­schap­pelijk onderzoek over narcisme in Nederland en elders. In het boek komen alle facetten van het feno­meen narcisme aan bod zoals opvoeding, hechting, empathie, geweten en het sociale brein van de mens. Het is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur uit de psychologie, psy­chiatrie en neurologie. De historisch belangrijke narcisme onderzoekers Winnicott, Mahler, Kernberg, Klein en Miller komen uitgebreid aan het woord, naast vele anderen.” (bol.com) 

Hoe werkt het?

Meld je aan via het formulier op onze website (newconnective.nl/leesclub). We sturen je via de mail de passages die we voor de leesclub gaan gebruiken, en wat verdere instructies.

Over de leesclub

Elke maand komen we samen en bespreken we interessante en verdiepende teksten en boeken van actuele thema’s. Dat kunnen romans zijn, populair-wetenschappelijke teksten, of juist een historisch boek. In de groep bespreken we de soms overduidelijke of juist verborgen inhoud en betekenissen van de tekst. 

Je kunt één keer een leesclub bijwonen, of allemaal. We stellen nooit een heel boek verplicht, zodat je in je drukke studentenleven niet alles in korte tijd hoeft uit te lezen.

Je weet allang dat lezen leuk is, maar het is ook ontspannend en leerzaam. Het vergroot je kennis en reflectievermogen door je eigen wereld anders te gaan bekijken en door (on)bekende werelden binnen te stappen en met anderen hierover te praten.

Aankomende evenementen