Mannetjes en vrouwtjes: wat een onzinnig onderscheid!

16 september 2021

Onlangs viel mijn oog op een krantenartikeltje over kolibrie-vrouwtjes. Behalve dat ik vaak een paarse blouse draag waarop deze vogeltjes in kleurenprint staan afgebeeld, heb ik niks speciaals met die slanke beestjes. Maar de inhoud van het bericht intrigeerde me: Amerikaanse vogelonderzoekers in Panama hebben ontdekt dat de vrouwtjes- en mannetjesjongen van de witnek-kolibries niet van elkaar te onderscheiden zijn: hun veren zijn allemaal even fel gekleurd als die van de volwassen mannetjes. Voor de vrouwtjes is daarvan het biologische voordeel dat ze, zolang ze niet volwassen zijn, niet door mannetjes worden lastiggevallen. Zo kunnen ze ongestoord al hun aandacht en energie inzetten om te groeien. Eenmaal volwassen verfletsen de veren van de meeste vrouwtjes, maar van ongeveer 20% blijft de verentooi felgekleurd. (bron: Trouw, 30 augustus 2021)

Mijn fantasie sloeg direct op hol: hoe zou de wereld eruit zien als jongens en meisjes tot pakweg hun 16e niet van elkaar te onderscheiden zijn? Hoe zouden ze worden opgevoed? Krijgen ze dan te horen dat ze niet hoeven te huilen als ze vallen én dat ze best verdrietig mogen zijn als hun favoriete stripheld gedood wordt? Worden ze aangemoedigd met lego kastelen te bouwen én krijgen ze een keukentje voor hun verjaardag? Adviseert hun meester dat ze best VWO kunnen gaan doen met de exacte vakken én ook vrij zijn om naar de dansacademie te gaan? Kan iedereen ongehinderd ‘s avonds over straat, kunnen ze dragen wat ze willen zonder daarop te worden aangesproken?

Ik was nog niet uitgefantaseerd over die 20% van de vrouwtjes die op mannen bleven lijken, toen mijn vriend me wees op een ander bijzonder fenomeen: wist je dat mannetjeseenden (woerden), die je normaal kunt herkennen aan hun prachtige groene kop, na het paarseizoen veren krijgen die sterk lijken op die van vrouwtjes? Nadat er gepaard is, hebben mannetjes het dus niet meer nodig om zich van de vrouwtjes te onderscheiden.. Afgezien van de kennelijke drang en noodzaak voor eenden om zich voort te planten (mensen kunnen sinds er voorbehoedsmiddelen zijn ook gewoon van elkaars lijven genieten zonder het risico van een zwangerschap), hoe zou onze wereld er uitzien als er in elk geval een deel van het jaar geen uiterlijke verschillen zijn waar te nemen tussen volwassen mannen en vrouwen? Wat moet de slogan van RTL7 worden (nu: meer voor mannen!), met welke personages zetten bedrijven hun producten in de markt als ze niet meer kunnen spelen met stereotypes? Keldert de verkoop van persoonlijke verzorgingsproducten of neemt die juist een enorme vlucht?  Raken we in de war, of wordt de wereld heel saai als we niet meer weten wie we voor ons hebben (wat bén je: man of vrouw?!) of brengt dat juist heerlijke rust? Laat gerust je eigen verbeelding de vrije loop: hoe zou jouw wereld er uitzien?

Bij NEWConnective staan we donderdag stil bij stereotyperingen en vooroordelen over mannen en vrouwen. Waar heb je last van, wat zou je anders willen? We zullen naast alle serieuze verhalen ook zeker veel lol hebben. We zijn tenslotte allemaal mensen met behoefte aan verbinding en een fijne omgeving. En we zitten allemaal vol met vooroordelen. Dat dan weer wel.

Gemaakt door: Riekje Van Osnabrugge
Riekje van Osnabrugge werkte sinds de oprichting in 2014 bij NEWConnective als studentenpastor en programmamaker. In december 2021 is ze met pensioen gegaan. Zoek je contact met haar? Mail ons dan: info@newconnective.nl.

Riekje studeerde Theologie aan de VU, was eerder docent levensbeschouwing op de middelbare school voor vmbo tot vwo. Sinds 1993 is ze studentenpastor vanuit de Protestantse Kerk Amsterdam en ze is geestelijk verzorger geweest in een algemeen ziekenhuis.

Wat is jouw levensfilosofie?
"Ik ben protestants-christelijk. Ik probeer te leven vanuit het geloof in het komende Koninkrijk van God op aarde. In dat Rijk is ruimte voor elk mens, wordt ieder mens gezien en erkend. Er zijn geen goden die mensen klein en onmondig houden. Liefde, vergeving, genade en trouw zijn er de kernwaarden. Dat geloof geeft richting in mijn leven: als ik hoop op zo’n rijk, moet ik er zelf alvast naar leven. In de Bijbel lees ik in de verschillende boeken en boekjes, o.a. over menselijke ervaringen, zoektochten naar antwoorden op levensvragen, verhalen van wanhoop en hoop, haat en liefde en aanwijzingen voor het goede leven volgens Gods leefregels. Een grote inspirator daarin is Jezus, die onmacht aan de kaak stelde en liefde predikte. Ik vind het van essentieel belang verbindingen te zoeken met alle mensen die een vergelijkbare wereld nastreven, of ze nou christen zijn of niet."

Wat is het wijste dat je tot nu toe hebt geleerd?
"Als je je openstelt voor een ander, ontstaat er ruimte voor verbinding. En die verbinding zorgt voor moed en vrolijkheid. Of (van mijn moeder): ‘in hun hempie zijn alle mensen gelijk'."