Privacyverklaring

 

PRIVACYVERKLARING
Wij van NEWConnective, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60594519, hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe NEWConnective met informatie van studenten, organisaties of andere betrokkenen omgaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

1. Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie NEWConnective persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) deelnemers aan activiteiten,
b. studenten die bij NEWConnective komen voor een counselinggesprek en/ of rouwbegeleiding;
c. bezoekers van www.newconnective.nl, www.facebook.com/NEWConnectiveAmsterdam/;
d. sollicitanten; stagiairs;
e. alle overige personen die met NEWConnective contact opnemen of van wie NEWConnective persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens
NEWConnective verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail, aanmelding of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. zijn verkregen tijdens activiteiten zoals foto’s en video’s, behalve als daartegen bezwaar is gemaakt

 

3. Doeleinden verwerking
NEWConnective verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. voor het sturen van de nieuwsbrief van NEWConnective
b. beeldmateriaal wordt verwerkt om te gebruiken voor de website of op social media om een activiteit te ondersteunen of promoten.

4. Persoonsgegevens delen met derden
NEWConnective deelt persoonsgegevens (naam en e-mailadres) met derden wanneer bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. Indien deze organisatie commercieel is, vallen de persoonsgegevens onder de privacyverklaring van de betreffende organisatie.

 

5. Wijzigingen privacyverklaring
NEWConnective kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van het
privacyverklaring wordt op de website van NEWConnective gepubliceerd. Het is
verstandig dit privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

6. Rechten, vragen en klachten
Je hebt het recht om aan NEWConnective te verzoeken om eigen persoonsgegevens in te zien en te verwijderen. Hierover kun je contact opnemen met NEWConnective door een e-mailbericht te sturen naar info@newconnective.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop NEWConnective persoonsgegevens verwerkt, kunt je contact opnemen met NEWConnective door een e-mailbericht te sturen naar info@newconnective.nl.