Reactie van Dominee Riekje op het Nashville-document

13 januari 2019

Dit was maandagochtend mijn eerste reactie toen ik de tekst van het Nashville-document onder ogen kreeg:

“Wat een treurigheid, dit statement.  Ik pik er één zin uit: ‘Het is niet alleen dwaas maar ook hopeloos als we proberen onszelf te maken tot iets waarvoor God ons niet heeft geschapen’. Mooi gezegd.

De adder schuilt helaas in de vraag waarvoor we dan geschapen zijn. Ik zou zeggen: ‘om mens te zijn naar Gods beeld’. Waarop de volgende vraag natuurlijk is: ‘en hoe is dat beeld dan?’. Ik zou zeggen: menselijk/ humaan tot op het bot.

Er is nog een lange weg te gaan.”

Wat is het doel?

Wat is het doel van deze predikanten met hun snoeiharde stellingname? Wat moeten al die studenten die ik ken (en niet ken) die zoekend/ tastend/worstelend/opgelucht zich eindelijk gelukkig durven te voelen en te vertellen wie ze werkelijk zijn?

Uit de kast maar als consequentie dan ook uit het Huis waar ze vaak bescheiden en zo onopvallend mogelijk, maar soms juist eindelijk in de volle zon zich geliefd weten door God, als een mens naar zijn/haar beeld?

Ik wil niet in een positie gebracht worden waarin ik moet zeggen: “kom maar in mijn kerk, want daar ben je wél welkom!” Alsof God in een hokje te passen zou zijn. Daar is Gods liefde toch veel te groot voor!

Heb je behoefte om naar aanleiding van het Nashville-document te praten?

Maar gerust naar Riekje@newconnective.nl en maak een afspraak.

Gemaakt door: Riekje Van Osnabrugge
Riekje van Osnabrugge werkte sinds de oprichting in 2014 bij NEWConnective als studentenpastor en programmamaker. In december 2021 is ze met pensioen gegaan. Zoek je contact met haar? Mail ons dan: info@newconnective.nl.

Riekje studeerde Theologie aan de VU, was eerder docent levensbeschouwing op de middelbare school voor vmbo tot vwo. Sinds 1993 is ze studentenpastor vanuit de Protestantse Kerk Amsterdam en ze is geestelijk verzorger geweest in een algemeen ziekenhuis.

Wat is jouw levensfilosofie?
"Ik ben protestants-christelijk. Ik probeer te leven vanuit het geloof in het komende Koninkrijk van God op aarde. In dat Rijk is ruimte voor elk mens, wordt ieder mens gezien en erkend. Er zijn geen goden die mensen klein en onmondig houden. Liefde, vergeving, genade en trouw zijn er de kernwaarden. Dat geloof geeft richting in mijn leven: als ik hoop op zo’n rijk, moet ik er zelf alvast naar leven. In de Bijbel lees ik in de verschillende boeken en boekjes, o.a. over menselijke ervaringen, zoektochten naar antwoorden op levensvragen, verhalen van wanhoop en hoop, haat en liefde en aanwijzingen voor het goede leven volgens Gods leefregels. Een grote inspirator daarin is Jezus, die onmacht aan de kaak stelde en liefde predikte. Ik vind het van essentieel belang verbindingen te zoeken met alle mensen die een vergelijkbare wereld nastreven, of ze nou christen zijn of niet."

Wat is het wijste dat je tot nu toe hebt geleerd?
"Als je je openstelt voor een ander, ontstaat er ruimte voor verbinding. En die verbinding zorgt voor moed en vrolijkheid. Of (van mijn moeder): ‘in hun hempie zijn alle mensen gelijk'."