Stilteruimte / Silence Room VU

For English see below

Here’s how you’ll get to the Silence Room >

De stilteruimte (HG 1A-53) is een plek waar studenten en medewerkers kunnen verstillen en zich kunnen verdiepen. Deze ruimte is een algemene ruimte die voor verschillende levensbeschouwelijke doeleinden en vanuit verschillende tradities gebruikt kan worden en wordt beheerd door NEWConnective. 

Wij organiseren met regelmaat reflectie-, meditatie- of inspiratiemomenten voor studenten en medewerkers in de stilteruimte. 

Gebruiksreglement Stilteruimte VU

 • De stilteruimte wordt gebruikt voor activiteiten van levensbeschouwelijke aard. Denk aan meditatie en stiltemomenten of gebed en verdiepingsmomenten. Op vrijdagmiddag kunnen er islamitische gebedsbijeenkomsten in de stilteruimte plaatsvinden wanneer het te druk is in de islamitische gebedsruimtes.
 • De stilteruimte is toegankelijk voor studenten, medewerkers en gasten van de Vrije Universiteit. De ruimte bevindt zich op de eerste verdieping van het hoofdgebouw. 
 • De stilteruimte is bedoeld voor activiteiten van levensbeschouwelijke aard. Het is geen relaxruimte, geen gespreksruimte en ook geen studieruimte. 
 • Bijeenkomsten die voldoen aan de beschrijving hierboven kunnen ook in samenwerking met NEWConnective aangeboden worden.
 • Na gebruik dient de stilteruimte opgeruimd te worden. 
 • In de ruimte mag niet gegeten en gedronken worden in verband met ongedierte. Laat ook geen vuil in de ruimte achter.
 • De ruimte is niet bedoelt als opslagplek. Je kunt hier geen persoonlijke spullen achterlaten.

Voor vragen over en verzoeken omtrent de ruimte kun je ons mailen: info@newconnective.nl

VU Silence Room

The Silence Room (HG 1A-53) is a place where students and staff can relax and immerse themselves. This quiet space is a general space that can be used for different life philosophical purposes and by different faith traditions and is managed by NEWConnective. We regularly organize reflection, meditation or inspiration moments for students and employees in the Silence Room.

Regulations for use of the Silence Room

 • The room is used for activities of a philosophical and spiritual nature. Think of meditation and moments of silence or prayer. As a rule, only on Friday afternoons, Islamic prayer meetings may take place in the silence room when the next-door Islamic prayer room is overcrowded. 
 • The room is accessible to students, employees, and guests of the Vrije Universiteit. The space is located on the first floor of the main building.
 • The room is intended for activities of a philosophical, reflective, and spiritual nature. It is not a relaxation room, not a meeting room, nor is it a study room.
 • Meetings that meet the description above can also be organized in collaboration with NEWConnective.
 • The silence room must be cleaned up after use. 
 • Eating and drinking are not allowed in the room because of vermin. Also, do not leave any trash in the room.
 • The space is not intended as a storage area. You cannot leave personal items here.

For questions and requests regarding the space you can email us at info@newconnective.nl